Terje Pedersen style=

Terje Pedersen

President
Harald Jan Kårtveit style=

Harald Jan Kårtveit

Visepresident
Arne Ivar Haugs style=

Arne Ivar Haugs

Sekretær
Ronald Slettebakken style=

Ronald Slettebakken

Kasserer
Jarle Sælensminde style=

Jarle Sælensminde

Kasserer
Åse Karin Slettebakken style=

Åse Karin Slettebakken

Past president
Kjell Dønheim style=

Kjell Dønheim

Aktivitetsleder
John Sture style=

John Sture

Klubbmaster